Autobusi Ferizaj – Prishtinë

Autobusi Ferizaj – Prishtinë


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 1.00

NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:006:55Dritoni Reisen
6:307:15Benko Tours 92
6:307:25Endriti
7:108:00Dritoni Reisen
7:158:10Meti Komerc
7:308:10Sandgjaktrans
7:308:25Arbeni Tours
7:458:40Dritoni Reisen
8:008:55Endriti
8:159:15Dritoni Reisen
8:309:25Ballkani
8:459:40Endriti
9:009:55Arbeni Tours
9:1510:10Fehmi Com
9:4510:40Cufa Reisen
10:1511:10Endriti
10:3011:25Meti Komerc
10:4511:40Dritoni Reisen
11:0011:55Endriti
11:1512:05Bleri Commerce
11:3012:25Arbeni Tours
11:4512:40Arbeni Tours
12:1513:10Endriti
12:3013:25Endriti
13:0013:55Dritoni Reisen
13:4514:40Arbeni Tours
14:0014:55Endriti
14:1515:05Bleri Commerce
14:3015:25Fehmi Com
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:40Fehmi Com
14:5515:45Dritoni Reisen
15:0015:55Endriti
15:3016:15Benko Tours 92
15:4516:40Dritoni Reisen
16:0016:40Sandgjaktrans
16:0016:55Endriti
16:1517:10Arbeni Tours
16:4517:40Meti Komerc
17:0017:55Ballkani
17:1518:05Bleri Commerce
17:3018:25Endriti
17:4518:40Fehmi Com
17:5019:10Endriti
18:3019:25Endriti
18:4519:40Endriti
19:0519:55Fehmi Com
19:3020:20Bleri Commerce
20:0020:50Bleri Commerce

ShtetiKosovë
QytetiFerizaj
RajoniFerizaj
Rruga Nr.Ahmet Kaçaniku
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1084 Category: