Autobusi Lipjan – Prishtinë

Autobusi Lipjan – Prishtinë


PërQmimi
Udhëtar 0.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:306:45Nexhi Tours
6:357:00Erxhani
6:386:55Dritoni Reisen
6:547:20Erxhani
7:057:25Endriti
7:107:30Didi Company
7:157:30Lipjani
7:207:40Gmica Trans
7:207:48Shala Trans
7:337:50Afërdita
7:358:00Erxhani
7:408:00Lipjani
7:408:05Edisoni
7:458:10Drini Reisen
7:488:00Dritoni Reisen
7:508:10Meti Komerc
8:008:35Lipjani
8:058:25Arbeni Tours
8:108:40Lipjani
8:158:40Bashkimi Reisen
8:288:40Dritoni Reisen
8:308:55Lipjani
8:358:55Endriti
8:459:00Zhur Tours
8:529:15Dritoni Reisen
8:549:20Erxhani
9:059:25Ballkani
9:109:30Lipjani
9:159:30Atmaxha Trans
9:189:40Afërdita
9:209:40Gmica Trans
9:209:40Endriti
9:359:50Gmica Trans
9:359:55Arbeni Tours
9:5010:10Fehmi Com
10:0010:15Dardani
10:0010:30Nexhi Tours
10:0010:30Erxhani
10:1010:30Halimaj Reisen
10:1510:43Lipjani
10:2010:40Cufa Reisen
10:2010:44Lipjani
10:4511:05Fati Tours
10:4511:13Lipjani
10:5011:10Endriti
10:5411:20Erxhani
11:0511:25Meti Komerc
11:1011:38Shala Trans
11:1511:35Jeta
11:1511:43Lipjani
11:2311:40Dritoni Reisen
11:2511:53Lipjani
11:3014:00Dardani
11:3511:55Endriti
11:4312:05Bleri Commerce
11:4512:13Lipjani
12:0012:20Erza
12:0012:20Erxhani
12:0512:25Arbeni Tours
12:2012:40Gmica Trans
12:2012:40Arbeni Tours
12:3513:00Erxhani
12:3813:00Edisoni
12:4013:00Bashkimi Reisen
12:4313:07Lipjani
12:5013:10Endriti
13:0513:25Shpejtimi
13:0513:25Endriti
13:1013:38Lipjani
13:3013:58Lipjani
13:3513:50Atmaxha Trans
13:3813:55Dritoni Reisen
13:4714:10Gmica Trans
13:5014:10Gmica Trans
14:0514:20Zhur Tours
14:2014:40Nexhi Tours
14:2014:40Arbeni Tours
14:3514:55Endriti
14:4115:05Bleri Commerce
14:5015:15Gmica Trans
14:5415:20Erxhani
15:0515:25Fehmi Com
15:1015:30Halimaj Reisen
15:1515:43Lipjani
15:2015:40Fehmi Com
15:2815:52Lipjani
15:3315:45Dritoni Reisen
15:3515:55Endriti
15:3516:05Shala Trans
15:4016:08Shala Trans
15:5016:15Gmica Trans
16:1516:28Lipjani
16:1816:40Afërdita
16:2016:40Gmica Trans
16:2016:40Shpejtimi

ShtetiKosovë
QytetiLipjan
RajoniLipjan
Rruga Nr.
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1078 Category: