Autobusi Lipjan – Ferizaj

Autobusi Lipjan – Ferizaj


PërQmimi
Udhëtar 0.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
7:077:35Bleri Commerce
8:008:40Endriti
8:499:25Meti Komerc
8:499:30Dritoni Reisen
9:049:40Arbeni Tours
9:139:55Dritoni Reisen
9:3010:10Endriti
9:4710:25Dritoni Reisen
10:0710:35Bleri Commerce
10:2010:55Ballkani
10:3011:10Endriti
10:5011:25Arbeni Tours
11:0311:50Fehmi Com
11:3412:10Cufa Reisen
12:0012:40Endriti
12:1212:55Dritoni Reisen
12:3413:10Meti Komerc
12:4513:25Endriti
13:0913:35Bleri Commerce
13:1913:55Arbeni Tours
13:3414:10Arbeni Tours
14:0014:40Endriti
14:1514:55Endriti
14:4215:25Dritoni Reisen
15:0515:40Ballkani
15:1415:55Dritoni Reisen
15:3516:10Arbeni Tours
15:4516:25Endriti
16:0916:35Bleri Commerce
16:1916:55Fehmi Com
16:3417:30Dritoni Reisen
16:3517:10Fehmi Com
16:4517:25Endriti
17:2818:10Dritoni Reisen
17:4518:25Endriti
18:0418:40Arbeni Tours
18:3919:05Bleri Commerce
18:4919:25Meti Komerc
19:1519:55Endriti
19:3420:10Fehmi Com
20:0020:42Endriti
20:1520:55Endriti
20:3021:10Endriti
20:5021:25Fehmi Com

ShtetiKosovë
QytetiLipjan
RajoniLipjan
Rruga Nr.
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1077 Category: