Autobusi Prishtinë – Lipjan

Autobusi Prishtinë – Lipjan


PërQmimi
Udhëtar 0.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:457:07Bleri Commerce
7:257:45Nexhi Tours
7:408:06Erxhani
7:458:05Endriti
7:458:15Erxhani
7:508:05Didi Company
8:008:20Lipjani
8:108:30Afërdita
8:108:38Shala Trans
8:208:45Drini Reisen
8:258:49Lipjani
8:308:49Meti Komerc
8:408:54Dritoni Reisen
8:409:00Erxhani
8:459:04Arbeni Tours
8:459:05Gmica Trans
8:459:05Bashkimi Reisen
8:559:20Edisoni
9:009:20Dritoni Reisen
9:159:35Lipjani
9:159:35Endriti
9:309:50Zhur Tours
9:309:51Dritoni Reisen
9:309:56Erxhani
9:4510:07Bleri Commerce
9:5010:25Lipjani
10:0010:20Ballkani
10:1510:35Endriti
10:1510:40Lipjani
10:2010:40Atmaxha Trans
10:3010:50Afërdita
10:3010:50Arbeni Tours
10:4511:03Fehmi Com
10:4511:15Nexhi Tours
10:5511:25Erxhani
11:1511:34Cufa Reisen
11:1511:40Lipjani
11:3011:50Gmica Trans
11:4011:55Gmica Trans
11:4512:05Endriti
11:4512:10Halimaj Reisen
11:5012:08Lipjani
12:0012:17Dritoni Reisen
12:0012:20Fati Tours
12:0012:35Lipjani
12:1512:34Meti Komerc
12:1512:35Lipjani
12:3012:50Endriti
12:3012:56Erxhani
12:3512:58Jeta
12:4013:08Lipjani
12:4513:05Gmica Trans
12:4513:09Bleri Commerce
12:5013:15Erza
13:0013:19Arbeni Tours
13:0013:28Shala Trans
13:0013:30Erxhani
13:0513:20Edisoni
13:1513:34Arbeni Tours
13:2513:49Lipjani
13:3013:55Dardani
13:4514:05Endriti
13:4514:08Lipjani
14:0014:20Bashkimi Reisen
14:0014:20Endriti
14:0014:26Erxhani
14:1514:40Lipjani
14:3014:47Dritoni Reisen
14:3014:50Zhur Tours
14:3014:55Gmica Trans
14:4515:05Gmica Trans
14:4515:05Ballkani
15:0015:19Dritoni Reisen
15:0515:35Nexhi Tours
15:1515:35Arbeni Tours
15:1515:43Lipjani
15:3015:50Endriti
15:3015:56Erxhani
15:3516:00Atmaxha Trans
15:4516:05Gmica Trans
15:4516:09Bleri Commerce
16:0016:19Fehmi Com
16:0016:25Lipjani
16:1016:30Shpejtimi
16:1516:35Lipjani
16:1516:35Fehmi Com
16:2516:39Dritoni Reisen
16:3016:50Endriti
16:3016:54Lipjani
16:4017:08Shala Trans
16:4517:05Gmica Trans
16:5517:15Afërdita
16:5517:20Halimaj Reisen
17:1017:35Shala Trans
17:1517:30Shpejtimi

ShtetiKosovë
QytetiPrishtinë
RajoniKalabria
Rruga Nr.Stacioni i Autobusve
Hënë
04:00-24:00
Martë
04:00-24:00
Mërkurë
04:00-24:00
Enjte
04:00-24:00
Premte
04:00-24:00
Shtunë
04:00-24:00
Diel
04:00-24:00

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1072 Category: