Autobusi Prishtinë – Ferizaj

Autobusi Prishtinë – Ferizaj


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 1.00

NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:457:35Bleri Commerce
7:458:40Endriti
8:309:00Benko Tours 92
8:309:25Meti Komerc
8:409:30Dritoni Reisen
8:459:40Arbeni Tours
9:009:55Dritoni Reisen
9:1510:10Endriti
9:3010:25Dritoni Reisen
9:4510:35Bleri Commerce
10:0010:55Ballkani
10:1511:10Endriti
10:3011:25Arbeni Tours
10:4511:50Fehmi Com
11:0011:40Sandgjaktrans
11:1512:10Cufa Reisen
11:4512:40Endriti
12:0012:55Dritoni Reisen
12:1513:10Meti Komerc
12:3013:25Endriti
12:4513:35Bleri Commerce
13:0013:40Sandgjaktrans
13:0013:55Arbeni Tours
13:1514:10Arbeni Tours
13:4514:40Endriti
14:0014:55Endriti
14:3015:25Dritoni Reisen
14:4515:40Ballkani
15:0015:55Dritoni Reisen
15:1516:10Arbeni Tours
15:3016:25Endriti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0016:55Fehmi Com
16:1517:10Fehmi Com
16:2517:30Dritoni Reisen
16:3017:25Endriti
17:0017:40Sandgjaktrans
17:1518:10Dritoni Reisen
17:3018:00Benko Tours 92
17:3018:25Endriti
17:4518:40Arbeni Tours
18:1519:05Bleri Commerce
18:3019:25Meti Komerc
19:0019:55Endriti
19:1520:10Fehmi Com
19:4520:42Endriti
20:0020:55Endriti
20:1521:10Endriti
20:3021:25Fehmi Com

ShtetiKosovë
QytetiPrishtinë
RajoniKalabria
Rruga Nr.Stacioni i Autobusve
Hënë
04:00-24:00
Martë
04:00-24:00
Mërkurë
04:00-24:00
Enjte
04:00-24:00
Premte
04:00-24:00
Shtunë
04:00-24:00
Diel
04:00-24:00

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1070 Category: