Autobusi Prishtinë – Vushtrri

Autobusi Prishtinë – Vushtrri


PërQmimi
Udhëtar 0.80
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:307:09Qendresa
6:457:20Nexhi Tours
7:007:30Sion Travel
7:107:55-
7:157:45Shkëndija
7:207:50Arsa prevoz
7:308:00Bare Tours
7:458:24Shkëndija
8:008:30Arena Travel
8:008:35Benko Tours 92
8:008:35Sandgjaktrans
8:158:45Blendi Reisen
8:209:09Kosmet tours
8:308:58Ariani
8:459:15Besi
9:009:30Labinoti
9:009:35Benko Tours 92
9:059:35Arsa prevoz
9:159:45Union
9:4510:20Dona Tours
9:5010:30Trend-G
10:0010:30Qendresa
10:0010:35Sandgjaktrans
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:09Shkëndija
10:4011:10Sandgjaktrans
10:4511:15Blendi Reisen
11:0011:30Qëndrimi Tours
11:1011:50-
11:1511:45Aurela Tours
11:2011:50Arsa prevoz
11:4512:13Ariani
12:0012:30Qendresa
12:1512:45Union
12:3013:00Union
12:4513:24Qendresa
13:0013:35Dona Tours
13:0513:35Arsa prevoz
13:1513:45Bare Tours
13:2514:05Union
13:3014:00Besi
13:3014:00Besi
13:4514:15Qëndrimi Tours
13:5014:30Trend-G
14:0014:39Nexhi Tours
14:1514:45Aurela Tours
14:1515:00Sandgjaktrans
14:3015:00Arena Travel
14:4015:10Sandgjaktrans
14:4515:15Qëndrimi Tours
15:0015:28Kavim Raška
15:0015:30Shkëndija
15:1515:45Blendi Reisen
15:2015:50Arsa prevoz
15:3016:00Labinoti
15:4516:24Bleri Commerce
16:0016:30Qendresa
16:1516:45Union
16:3016:58Ariani
16:3017:10Kavim Raška
17:0017:30Sion Travel
17:0318:05Sandgjaktrans
17:1517:45Qendresa
17:3017:58Kavim Raška
17:3018:00Ariani
17:4518:15Besi
17:5018:25Sandgjaktrans
18:0018:39Qendresa
18:1518:45Labinoti
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:4519:15Arena Travel
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Shkëndija
19:1519:55Qëndrimi Tours
19:3020:05Qëndrimi Tours
20:0020:30Qëndrimi Tours
20:1520:45Union
20:3021:00Qendresa

ShtetiKosovë
QytetiPrishtinë
RajoniKalabria
Rruga Nr.Stacioni i Autobusve
Hënë
04:00-24:00
Martë
04:00-24:00
Mërkurë
04:00-24:00
Enjte
04:00-24:00
Premte
04:00-24:00
Shtunë
04:00-24:00
Diel
04:00-24:00

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1058 Category: