Autobusi Prishtinë – Mitrovicë

Autobusi Prishtinë – Mitrovicë


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 1.00

NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
3:304:10Benko Tours 92
6:307:30Benko Tours 92
6:307:30Qendresa
6:457:45Nexhi Tours
7:008:00Sion Travel
7:158:00Benko Tours 92
7:158:15Shkëndija
7:208:00Arsa prevoz
7:308:30Bare Tours
7:458:45Shkëndija
8:008:45Benko Tours 92
8:008:45Sandgjaktrans
8:009:00Arena Travel
8:108:55Sandgjaktrans
8:159:15Blendi Reisen
8:209:25Kosmet tours
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:00Kompani të shumëfishta
8:309:10Benko Tours 92
8:309:30Benko Tours 92
8:309:30Ariani
8:459:45Besi
9:009:45Benko Tours 92
9:0010:00Labinoti
9:059:45Arsa prevoz
9:1510:15Union
9:3010:20Sandgjaktrans
9:4510:45Dona Tours
9:5010:40Trend-G
10:0010:45Sandgjaktrans
10:0011:00Qendresa
10:1511:15Qëndrimi Tours
10:3011:30Shkëndija
10:4011:20Sandgjaktrans
10:4511:45Blendi Reisen
11:0012:00Qëndrimi Tours
11:1011:55Kavim Raška
11:1512:15Aurela Tours
11:2012:00Arsa prevoz
11:4512:45Ariani
12:0012:45Kompani të shumëfishta
12:0012:45Putnik Express
12:0013:00Qendresa
12:1012:50Sandgjaktrans
12:1513:15Union
12:3013:30Union
12:4513:45Qendresa
13:0014:00Dona Tours
13:0513:45Arsa prevoz
13:1514:15Bare Tours
13:3014:30Besi
13:3014:30Besi
13:4514:45Qëndrimi Tours
13:5014:40Trend-G
14:0015:00Nexhi Tours
14:1014:50Sandgjaktrans
14:1515:15Aurela Tours
14:1515:15Sandgjaktrans
14:3015:30Kimmel
14:3015:30Arena Travel
14:4015:20Sandgjaktrans
14:4515:45Qëndrimi Tours
15:0015:55Kavim Raška
15:0016:00Shkëndija
15:1516:15Blendi Reisen
15:2016:00Arsa prevoz
15:2016:00Sandgjaktrans
15:2016:05Sandgjaktrans
15:3016:30Labinoti
15:4516:35Bleri Commerce
16:0017:00Qendresa
16:1517:00Benko Tours 92
16:1517:15Union
16:3017:30Ariani
16:3017:30Kavim Raška
16:4017:25Sandgjaktrans
17:0018:00Sion Travel
17:0317:48Sandgjaktrans
17:1518:15Qendresa
17:3018:25Kavim Raška
17:3018:30Ariani
17:4518:45Besi
17:5018:35Sandgjaktrans
18:0019:00Qendresa
18:1519:15Labinoti
18:3019:30Qëndrimi Tours
18:4519:45Arena Travel
19:0020:00Qëndrimi Tours
19:1520:15Shkëndija
19:3020:30Qëndrimi Tours
20:0021:00Qëndrimi Tours
20:1521:15Union
20:3021:30Benko Tours 92
20:3021:30Qendresa

ShtetiKosovë
QytetiPrishtinë
RajoniKalabria
Rruga Nr.Stacioni i Autobusve
Hënë
04:00-24:00
Martë
04:00-24:00
Mërkurë
04:00-24:00
Enjte
04:00-24:00
Premte
04:00-24:00
Shtunë
04:00-24:00
Diel
04:00-24:00

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1057 Category: