Autobusi Prizren – Suharekë

Autobusi Prizren – Suharekë


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
2:002:30Benko Tours 92
5:406:20Didi Company
6:156:55Drini Reisen
6:507:30Bashkimi Reisen
7:007:30Benko Tours 92
7:107:55Zhur Tours
7:207:55Jeta
7:358:10Jeta
7:408:25Atmaxha Trans
7:508:35Shpejtimi
8:058:45Dardani
8:208:55Besi Tours
8:209:00Dardani
8:409:15Xhati
8:409:20Halimaj Reisen
8:509:25Gimi Tours
8:559:30Teuta Market
9:009:30Sandgjaktrans
9:1510:00Fati Tours
9:2510:00Jeta
9:4510:20Loni
9:5510:37Jeta
10:0010:35Dardani
10:1010:50Fati Tours
10:2010:55Besi Tours
10:2511:15Erza
10:3011:15Xhati
10:5011:30Shpejtimi
11:0011:35Gimi Tours
11:0011:40Bashkimi Reisen
11:1511:47Jeta
11:3012:15Shpejtimi
11:4312:27Lenti
11:5512:35Dardani
12:0012:45Atmaxha Trans
12:1012:45Fati Tours
12:2013:00Shpejtimi
12:3013:05Gimi Tours
12:3013:10Zhur Tours
12:5013:25Besi Tours
13:0013:30Sandgjaktrans
13:1513:55Xhati
13:2514:00Loni
13:4014:20Fati Tours
13:4514:25Halimaj Reisen
13:5514:35Dardani
14:2015:05Bledi Reisen
14:3015:10Maxhari Tours
14:3515:10Jeta
14:5015:25Besi Tours
14:5015:35Shpejtimi
15:0515:40Loni
15:1015:50Bashkimi Reisen
15:2015:55Lenti
15:3016:05Gimi Tours
15:3516:17Jeta
16:0016:45Zhur Tours
16:0516:40Teuta Market
16:2017:00Shpejtimi
16:2017:05Teuta Market
16:4017:25Bledi Reisen
16:5517:35Dardani
17:1017:45Loni
17:1017:50Dardani
17:3018:10Erza
17:4018:20Xhati
17:5518:30Teuta Market
18:1518:50Jeta
18:3019:10Shpejtimi
19:1519:47Bledi Reisen

ShtetiKosovë
QytetiPrizren
RajoniLagjja e Re
Rruga Nr.De Rada
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1051 Category: