Autobusi Suharekë – Prizren

Autobusi Suharekë – Prizren


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:357:10Jeta
6:507:25Jeta
7:007:45Shpejtimi
7:208:00Dardani
7:308:05Besi Tours
7:408:15Xhati
7:508:25Gimi Tours
8:108:45Teuta Market
8:309:05Jeta
8:509:25Loni
9:009:40Dardani
9:109:45Fati Tours
9:159:40Didi Company
9:2510:00Besi Tours
9:3010:00Benko Tours 92
9:3510:10Drini Reisen
9:4010:16Xhati
9:5010:25Gimi Tours
10:0510:35Bashkimi Reisen
10:0510:45Shpejtimi
10:2010:55Jeta
10:4511:28Lenti
10:5011:20Zhur Tours
11:0011:30Sandgjaktrans
11:0011:40Dardani
11:1511:50Fati Tours
11:3012:10Shpejtimi
11:4012:15Atmaxha Trans
11:4012:15Gimi Tours
11:5012:30Maxhari Tours
12:0012:35Besi Tours
12:2513:00Xhati
12:4013:15Loni
12:5013:25Fati Tours
13:0013:30Halimaj Reisen
13:0513:45Dardani
13:1513:50Fati Tours
13:4014:12Bledi Reisen
13:5014:20Jeta
13:5514:30Jeta
14:0514:40Besi Tours
14:1014:45Erza
14:1514:50Loni
14:3015:05Lenti
14:4015:15Gimi Tours
14:5015:20Dardani
15:1515:50Teuta Market
15:2015:50Bashkimi Reisen
15:3016:10Shpejtimi
15:5016:20Zhur Tours
15:5016:30Bledi Reisen
16:1016:50Dardani
16:2016:55Loni
16:4517:20Xhati
16:5517:30Atmaxha Trans
17:0017:35Teuta Market
17:1517:50Jeta
17:2017:50Shpejtimi
17:3018:15Shpejtimi
18:1018:45Bledi Reisen
18:1518:40Halimaj Reisen
18:3019:00Benko Tours 92
18:3019:05Shpejtimi
19:0519:35Jeta
19:3020:00Bashkimi Reisen
19:4520:25Zhur Tours
20:0520:40Teuta Market
20:2520:55Sandgjaktrans
20:5521:25Dardani
21:0521:40Erza

ShtetiKosovë
QytetiSuharekë
RajoniSuharekë
Rruga Nr.Brigada 124
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1045 Category: