Autobusi Gjakovë – Deçan

Autobusi Gjakovë – Deçan


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 1.00

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:006:40Gramozi Trade
6:156:18Kompani të shumëfishta
6:156:45Kompani të shumëfishta
6:156:55Dreni
6:307:10Gramozi Trade
6:457:25Ylli
7:007:40Ylli
7:157:55Albi
7:308:10Mendi
8:008:25Halimaj Reisen
8:158:55Erblini
8:309:10Kastrati
8:459:23Gentonisi
9:009:44Gentonisi
9:3010:10Dreni
9:4510:25Ylli
10:0010:40Albi
10:1510:55Albi
10:3011:05Edi Tours
10:4511:15Monika
10:4511:55Erblini
11:0011:40Mendi
11:3012:10Kastrati
11:4512:25Xeni Tours
12:0012:40Gramozi Trade
12:1512:55Erblini
12:3013:10Erblini
12:4513:25Ylli
13:0013:40Dreni
13:1513:55Albi
13:4014:35Erblini
13:4514:28Gentonisi
14:1514:50Edi Tours
14:4515:30Monika
15:0015:40Ylli
15:1515:55Gentonisi
15:3016:10Erblini
15:4516:25Halimaj Reisen
16:0016:40Gramozi Trade
16:1516:55Gramozi Trade
16:3017:10Ylli
16:4517:25Ylli
17:0017:35Gentonisi
17:1517:55Gentonisi
17:4518:25Edi Tours
18:0018:35Edi Tours
18:1518:55Mendi
18:3019:10Kastrati
18:4519:15Monika

ShtetiKosovë
QytetiGjakovë
RajoniQendër
Rruga Nr.Zigur
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1037 Category: