Autobusi Deçan – Pejë

Autobusi Deçan – Pejë


PërQmimi
Udhëtar 1.00
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
5:306:00Kujtimi Tours
6:006:40Miroci Reisen
6:187:00Kompani të shumëfishta
6:407:00Gramozi Trade
6:407:10Erion Tours
6:457:00Kompani të shumëfishta
6:557:25Dreni
7:107:30Gramozi Trade
7:258:00Ylli
7:408:15Ylli
7:558:25Albi
8:008:40Ballkan Turist
8:108:45Mendi
8:258:50Halimaj Reisen
8:409:20Monika
8:559:25Erblini
8:559:35Erion Tours
9:109:40Kastrati
9:239:55Gentonisi
9:4410:10Gentonisi
10:1010:40Dreni
10:2511:00Ylli
10:4011:10Albi
10:5511:25Albi
11:0511:35Edi Tours
11:1511:40Monika
11:3012:20Kujtimi Tours
11:4012:10Mendi
12:1012:40Kastrati
12:2512:45Xeni Tours
12:3013:05Erion Tours
12:4013:00Gramozi Trade
12:5513:25Erblini
13:0013:40Monika
13:1013:40Erblini
13:2514:00Ylli
13:4014:10Dreni
13:4014:15Try Tours
13:5514:25Albi
14:2015:00Mendi
14:2814:50Gentonisi
14:5015:25Edi Tours
14:5515:30Erion Tours
15:3016:00Monika
15:4016:15Ylli
15:5516:25Gentonisi
16:1016:40Erblini
16:2517:00Halimaj Reisen
16:4017:00Gramozi Trade
16:5517:15Gramozi Trade
17:1017:45Ylli
17:2018:02Deli Abazi-R
17:2518:00Ylli
17:3018:20Miroci Reisen
17:3518:10Gentonisi
17:5518:25Gentonisi
18:2518:45Edi Tours
18:3519:05Edi Tours
18:5519:25Mendi
19:1019:40Kastrati
19:1519:35Monika

ShtetiKosovë
QytetiDeçan
RajoniQendër
Rruga Nr.
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1029 Category: