Autobusi Drenas – Komoran

Autobusi Drenas – Komoran


PërQmimi
Udhëtar Nuk Dihet
Student Nuk Dihet

NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:006:10Vëllezërit Thaqi
6:156:26Geci Trans
6:456:56N Medina
7:007:10Vëllezërit Thaqi
7:007:11Gëzimi Kom
7:357:46Lindi Tours-B
7:457:56Vëllezërit Thaqi
8:008:10Vëllezërit Thaqi
8:008:11Lindi Tours-B
8:458:56Lindi Tours-B
9:009:10Vëllezërit Thaqi
9:009:11Vëllezërit Thaqi
9:159:30Nexhi Tours
9:459:56Vllezërit Ferizi
10:0010:10Lindi Tours-B
10:4510:56Lindi Tours-B
11:0011:10Vëllezërit Thaqi
11:3011:41Vëllezërit Thaqi
11:4511:56Vëllezërit Thaqi
12:0012:10Vëllezërit Thaqi
12:0012:11Geci Trans
12:3012:41Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:10Vëllezërit Thaqi
13:0013:12Albi Tours
13:3013:46Lindi Tours-B
13:4513:56N Medina
14:0014:10Vëllezërit Thaqi
14:0014:11Lindi Tours-B
14:3014:41Vëllezërit Thaqi
15:0015:11Gëzimi Kom
15:1515:25Vëllezërit Thaqi
15:3015:41Vllezërit Ferizi
15:4515:56Lindi Tours-B
16:0016:10Vëllezërit Thaqi
16:0016:12Albi Tours
16:3016:41N Medina
16:4516:56Vëllezërit Thaqi
17:0017:11Lindi Tours-B
17:4517:56Lindi Tours-B
18:0018:11Gëzimi Kom
18:1518:25Vëllezërit Thaqi
18:1518:30Nexhi Tours
18:3018:41Lindi Tours-B

ShtetiKosovë
QytetiDrenas
RajoniDrenas
Rruga Nr.16 Qershori
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1024 Category: