Autobusi Klinë – Pejë

Autobusi Klinë – Pejë


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 1.00

NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:006:50Bujari Tours
6:307:20Valoni Tours
6:308:00Labinoti
6:457:35Valoni Tours
7:007:50Valoni Tours
7:409:10Ariani
7:458:35Bujari Tours
8:008:50Bujari Tours
8:118:50Pranvera
8:309:10Nikqi
8:419:20Pranvera
8:459:50Nikqi
9:009:50Valoni Tours
9:0710:26Valoni Reisen
9:159:55Valoni Tours
9:2010:05Kujtimi Tours
9:5310:36Miroci Reisen
10:0010:50Bujari Tours
10:3011:10Erion Tours
10:3011:20Bujari Tours
10:3512:05Labinoti
10:4511:25Valoni Tours
10:5111:25Gjocaj Tours
11:0012:15Nikqi
11:0511:35Orbita Tours
11:1511:52Nikqi
11:3012:20Valoni Tours
11:4013:10Ariani
11:4412:15Bërdyna-V
11:4512:20Ballkan Turist
11:4512:55Nikqi
12:0012:50Bujari Tours
12:1112:50Koha Tours
12:2013:00Monika
12:3013:20Bujari Tours
12:4513:25Valoni Tours
12:5613:30Koha Tours
13:0013:30Bashkimi Turist
13:1514:05Valoni Tours
13:3714:50Valoni Reisen
13:4515:05Nikqi
14:0014:46Nikqi
14:0214:35Edi Tours
14:1514:55Valoni Tours
14:2214:55Euro Tours
14:3015:10Euro Tours
14:3015:20Valoni Tours
14:4016:10Labinoti
14:4515:35Bujari Tours
14:5115:25Pranvera
15:0015:35Arboni Tours
15:0015:50Bujari Tours
15:2616:10Kujtimi Tours
15:4017:10Ariani
15:4516:35Nikqi
15:5016:35Kavim
15:5616:30Ballkan
16:2216:55Bërdyna-V
16:3518:05Labinoti
16:4017:20Monika
16:4217:15Ballkan
17:0018:15Nikqi
17:0517:35Orbita Tours
17:1518:05Bujari Tours
17:3018:20Bujari Tours
17:4018:20Try Tours
17:4218:15Koha Tours
17:4518:35Valoni Tours
17:5719:10Valoni Reisen
18:1118:45Gjocaj Tours
18:2518:55Mendi
18:4019:10Bashkimi Turist
18:4519:35Nikqi
19:2219:55Pranvera
19:3020:55Nikqi
19:3620:10Koha Tours
20:0020:35Arboni Tours
20:0021:15Nikqi
20:0220:35Bërdyna-V
20:5321:25Ibraj Tours
21:0521:50Kavim
21:1021:30Miroci Reisen
21:3122:10Deli Abazi-R
21:5922:45Deli Abazi-R

ShtetiKosovë
QytetiKlinë
RajoniKlinë
Rruga Nr.
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1021 Category: