Autobusi Pejë – Istog

Autobusi Pejë – Istog


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
5:306:20Burimi Tours
5:456:30Renesansa
6:307:30Berisha Impex
6:457:30Samiri Tours
7:008:00Meli Tours
7:158:00Samiri Tours
7:158:18Floriani
7:458:30Kukleci Tours
8:008:45Renesansa
8:009:00Samiri Tours
8:159:05Burimi Tours
8:309:15Berisha Impex
8:309:30Meli Tours
8:459:30Samiri Tours
9:009:45Meli Tours
9:0010:00Betimi Tours
9:3010:30Berisha Impex
9:4510:30Berisha Impex
9:4510:45Te Salihu
10:0011:00Meli Tours
10:1511:00Kukleci Tours
10:3011:15Kukleci Tours
10:3011:30Samiri Tours
10:4511:35Burimi Tours
11:0011:45Meli Tours
11:0012:00Renesansa
11:1512:00Samiri Tours
11:1512:18Floriani
11:3012:15Berisha Impex
11:3012:30Betimi Tours
12:0012:45Renesansa
12:0013:00Berisha Impex
12:3013:30Meli Tours
12:4513:30Kukleci Tours
12:4513:45Te Salihu
13:0013:50Kukleci Tours
13:0014:00Meli Tours
13:1514:00Samiri Tours
13:3014:15Berisha Impex
13:3014:30Renesansa
13:4514:30Renesansa
14:0014:45Renesansa
14:0015:00Betimi Tours
14:0015:03Floriani
14:1515:00Berisha Impex
14:3015:30Samiri Tours
14:4515:30Meli Tours
15:0015:45Kukleci Tours
15:0016:00Meli Tours
15:1516:00Kukleci Tours
15:3016:15Samiri Tours
15:3016:30Berisha Impex
15:4516:35Burimi Tours
15:4516:45Te Salihu
16:0016:45Renesansa
16:0017:00Meli Tours
16:1517:00Berisha Impex
16:3017:30Betimi Tours
16:4517:30Kukleci Tours
17:0017:45Kukleci Tours
17:0018:00Renesansa
17:1518:00Meli Tours
17:1518:18Floriani
17:3018:30Samiri Tours
17:4518:30Samiri Tours
18:0018:45Renesansa
18:0019:00Meli Tours
18:1519:15Te Salihu
18:3019:15Berisha Impex
18:3019:30Meli Tours
18:4519:35Burimi Tours
19:0019:45Samiri Tours
19:0019:55Berisha Impex

ShtetiKosovë
QytetiPejë
RajoniLagjja Rrokaqielli
Rruga Nr.Mbretresha Teutë
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1015 Category: