Autobusi Pejë – Deçan

Autobusi Pejë – Deçan


PërQmimi
Udhëtar 1.00
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:006:40Mendi
6:457:14Monika
7:107:40Kastrati
7:157:55Gentonisi
7:308:05Gramozi Trade
7:458:22Dreni
8:008:35Gramozi Trade
8:158:53Ylli
8:309:05Ylli
8:459:20Albi
9:009:35Edi Tours
9:3010:05Mendi
9:4510:05Halimaj Reisen
10:0010:25Kujtimi Tours
10:0010:30Kastrati
10:1510:50Erblini
10:3011:05Monika
10:3211:00Miroci Reisen
10:4511:13Dreni
10:5011:20Erion Tours
11:0011:35Erion Tours
11:0011:38Gentonisi
11:1511:50Ylli
11:3012:05Albi
11:4512:20Albi
12:1512:45Edi Tours
12:1512:45Ballkan Turist
12:4513:20Gentonisi
12:5513:25Monika
13:1013:50Erion Tours
13:1513:50Xeni Tours
13:3014:05Gramozi Trade
13:4514:20Erblini
14:0014:30Best Komerc
14:0014:30Kompani të shumëfishta
14:0014:35Erblini
14:1514:53Ylli
14:3015:10Dreni
14:4515:18Monika
15:1515:50Albi
15:3016:05Gentonisi
15:4016:15Erion Tours
15:4516:15Edi Tours
16:0016:35Edi Tours
16:0016:40Kujtimi Tours
16:1516:50Mendi
16:3017:00Kastrati
16:4517:20Gentonisi
17:0017:35Ylli
17:1517:30Halimaj Reisen
17:1517:50Monika
17:3018:05Erblini
17:4518:20Gramozi Trade
18:0018:35Gramozi Trade
18:1518:50Try Tours
18:1518:53Ylli
18:3019:00Ylli
18:5519:30Mendi
21:2521:50Miroci Reisen
22:3323:15Deli Abazi-R

ShtetiKosovë
QytetiPejë
RajoniLagjja Rrokaqielli
Rruga Nr.Mbretresha Teutë
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1014 Category: