Autobusi Istog – Pejë

Autobusi Istog – Pejë


PërQmimi
Udhëtar 1.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:307:20Burimi Tours
6:307:30Samiri Tours
6:457:30Renesansa
7:007:45Renesansa
7:008:00Meli Tours
7:158:15Te Salihu
7:308:15Berisha Impex
7:308:30Betimi Tours
7:458:30Samiri Tours
8:008:45Meli Tours
8:008:55Berisha Impex
8:159:00Samiri Tours
8:159:15Te Salihu
8:309:30Meli Tours
8:459:30Kukleci Tours
9:0010:00Samiri Tours
9:1510:05Burimi Tours
9:1510:17Floriani
9:3010:15Kukleci Tours
9:3010:30Renesansa
9:4510:30Samiri Tours
10:0010:45Meli Tours
10:0011:00Betimi Tours
10:3011:15Berisha Impex
10:3011:30Meli Tours
10:4511:30Berisha Impex
11:0011:45Renesansa
11:0011:55Berisha Impex
11:1512:00Kukleci Tours
11:1512:15Te Salihu
11:3012:30Meli Tours
11:4512:35Burimi Tours
12:0012:45Meli Tours
12:0013:00Renesansa
12:1513:00Samiri Tours
12:3013:15Berisha Impex
12:3013:30Betimi Tours
12:4513:37Floriani
13:0013:45Renesansa
13:0014:00Samiri Tours
13:3014:25Berisha Impex
13:4514:30Kukleci Tours
13:4514:45Te Salihu
14:0014:45Kukleci Tours
14:0015:00Meli Tours
14:1515:00Samiri Tours
14:3015:15Samiri Tours
14:3015:30Meli Tours
14:4515:30Renesansa
15:0015:45Renesansa
15:0016:00Betimi Tours
15:1516:00Berisha Impex
15:3016:30Renesansa
15:4516:30Meli Tours
15:4516:37Floriani
16:0016:45Kukleci Tours
16:0017:00Samiri Tours
16:1517:00Kukleci Tours
16:3017:30Meli Tours
16:4517:35Burimi Tours
17:0017:45Renesansa
17:0018:00Meli Tours
17:1518:00Berisha Impex
17:1518:15Te Salihu
17:3018:15Berisha Impex
17:3018:30Berisha Impex
17:4518:30Kukleci Tours
18:0018:45Samiri Tours
18:0019:00Meli Tours
18:3019:25Berisha Impex
18:4519:30Samiri Tours
19:4520:35Burimi Tours

ShtetiKosovë
QytetiIstog
RajoniLagjja UÇK
Rruga Nr.Lidhja e Prizrenit
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1011 Category: