Autobusi Vushtrri – Prishtinë

Autobusi Vushtrri – Prishtinë


PërQmimi
Udhëtar 0.80
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
4:154:45Benko Tours 92
6:006:45-
6:156:45Sion Travel
6:307:00Shkëndija
6:457:15Bare Tours
6:457:20Sandgjaktrans
7:007:30Arena Travel
7:157:45Blendi Reisen
7:257:55Kosmet tours
7:308:00Ariani
7:308:00Kavim Raška
7:458:15Besi
8:008:30Labinoti
8:158:45Union
8:309:10-
8:359:05Kosmet tours
8:459:15Dona Tours
8:459:20Sandgjaktrans
8:519:30Qendresa
9:109:40Arsa prevoz
9:159:45Qendresa
9:209:50Sandgjaktrans
9:2510:05Sandgjaktrans
9:3010:00Qëndrimi Tours
9:3510:05Kosmet tours
9:4510:15Shkëndija
9:4510:20Sandgjaktrans
10:0010:30Blendi Reisen
10:1510:45Qëndrimi Tours
10:3011:00Aurela Tours
10:3511:05Kosmet tours
10:5511:25Arsa prevoz
11:0011:30Ariani
11:1511:45Qendresa
11:3012:00Union
11:3512:05Kosmet tours
11:4012:10Trend-G
11:4512:15Union
12:0012:30Dona Tours
12:1113:00Kosmet tours
12:1512:45Bare Tours
12:3013:00Besi
12:3013:00Besi
12:3013:10Union
12:4513:15Qëndrimi Tours
13:0013:30Aurela Tours
13:1013:40Arsa prevoz
13:1213:45Kavim Raška
13:1513:45Arena Travel
13:3014:00Qëndrimi Tours
13:4514:15Shkëndija
13:5014:20Kosmet tours
14:0014:30Blendi Reisen
14:1514:45Labinoti
14:3015:00Qendresa
14:3615:15Qendresa
14:5515:25Arsa prevoz
15:0015:30Union
15:1515:45Ariani
15:4016:10Trend-G
16:0016:30Sion Travel
16:0016:30Nexhi Tours
16:1516:45Qendresa
16:3017:00Ariani
16:3017:05Sandgjaktrans
16:4517:15Besi
16:5217:25Kavim Raška
17:0017:30Labinoti
17:1017:40Arsa prevoz
17:1517:45Qëndrimi Tours
17:3018:00Arena Travel
17:3618:45Bleri Commerce
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Shkëndija
18:3019:00Qëndrimi Tours
18:3019:10Qëndrimi Tours
18:4519:15Qëndrimi Tours
18:4519:15Sandgjaktrans
19:0019:30Union
19:1519:45Qendresa
19:3620:15Qendresa

ShtetiKosovë
QytetiVushtrri
RajoniVushtrri
Rruga Nr.Dëshmorët e Kombit
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1007 Category: