Autobusi Vushtrri – Mitrovicë

Autobusi Vushtrri – Mitrovicë


PërQmimi
Udhëtar 0.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
6:257:00Hajra Tours
7:097:30Qendresa
7:207:45Nexhi Tours
7:308:00Sion Travel
7:458:15Shkëndija
7:508:00Arsa prevoz
8:008:30Bare Tours
8:248:45Shkëndija
8:309:00Arena Travel
8:358:45Benko Tours 92
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Blendi Reisen
8:589:30Ariani
9:099:25Kosmet tours
9:159:45Besi
9:3010:00Labinoti
9:359:45Benko Tours 92
9:359:45Arsa prevoz
9:4010:20Hajra Tours
9:4510:15Union
10:2010:45Dona Tours
10:2511:00Hajra Tours
10:3010:40Trend-G
10:3011:00Qendresa
10:3510:45Sandgjaktrans
10:4011:15Union
10:4511:15Qëndrimi Tours
11:0911:30Shkëndija
11:1011:20Sandgjaktrans
11:1511:45Blendi Reisen
11:3012:00Qëndrimi Tours
11:4012:20Hajra Tours
11:4512:15Aurela Tours
11:5012:00Arsa prevoz
12:1012:45Union
12:1312:45Ariani
12:3013:00Qendresa
12:4013:11Hajra Tours
12:4513:15Union
13:0013:30Union
13:1013:50Hajra Tours
13:2413:45Qendresa
13:3513:45Arsa prevoz
13:3514:00Dona Tours
13:4514:15Bare Tours
14:0014:30Besi
14:0014:30Besi
14:1514:45Qëndrimi Tours
14:2515:00Union
14:3014:40Trend-G
14:3915:00Nexhi Tours
14:4515:15Aurela Tours
14:5515:30Labinoti
15:0015:15Sandgjaktrans
15:0015:30Arena Travel
15:1015:20Sandgjaktrans
15:1515:45Qëndrimi Tours
15:2815:55Kavim Raška
15:3016:00Shkëndija
15:4516:15Blendi Reisen
15:5016:00Arsa prevoz
16:0016:30Labinoti
16:1016:50Hajra Tours
16:2416:35Bleri Commerce
16:3017:00Qendresa
16:4517:15Union
16:5817:30Ariani
17:1017:30Kavim Raška
17:3018:00Sion Travel
17:4018:20Hajra Tours
17:4518:15Qendresa
17:5818:25Kavim Raška
18:0018:30Ariani
18:1018:50Hajra Tours
18:1518:45Besi
18:2518:35Sandgjaktrans
18:2519:00Shkëndija
18:3919:00Qendresa
18:4519:15Labinoti
19:0019:30Qëndrimi Tours
19:1519:45Arena Travel
19:3020:00Qëndrimi Tours
19:4520:15Shkëndija
20:0520:30Qëndrimi Tours
20:3021:00Qëndrimi Tours
20:4521:15Union
21:0021:30Qendresa

ShtetiKosovë
QytetiVushtrri
RajoniVushtrri
Rruga Nr.Dëshmorët e Kombit
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1006 Category: