Autobusi Mitrovicë – Vushtrri

Autobusi Mitrovicë – Vushtrri


PërQmimi
Udhëtar 0.50
Student 0.50

NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

Orari gjatë ditës mund të mos jetë i rregullt.
NisjaArritjaOperatori
4:004:15Benko Tours 92
5:256:00Hajra Tours
5:456:15Sion Travel
6:006:30Shkëndija
6:156:45Bare Tours
6:307:00Arena Travel
6:356:45Sandgjaktrans
6:457:15Blendi Reisen
6:557:30Kavim Raška
7:007:30Ariani
7:107:25Kosmet tours
7:157:45Besi
7:308:00Labinoti
7:458:15Union
8:158:45Dona Tours
8:208:35Kosmet tours
8:308:51Qendresa
8:358:45Sandgjaktrans
8:459:15Qendresa
9:009:10Arsa prevoz
9:009:30Qëndrimi Tours
9:109:20Sandgjaktrans
9:109:25Sandgjaktrans
9:159:45Shkëndija
9:209:35Kosmet tours
9:2510:00Hajra Tours
9:3010:00Blendi Reisen
9:359:45Sandgjaktrans
9:4010:15Union
9:4510:15Qëndrimi Tours
10:0010:30Aurela Tours
10:2010:35Kosmet tours
10:3011:00Ariani
10:4011:15Hajra Tours
10:4510:55Arsa prevoz
10:4511:15Qendresa
11:0011:30Union
11:1011:45Union
11:1511:45Union
11:2011:35Kosmet tours
11:3011:40Trend-G
11:3012:00Dona Tours
11:4012:15Hajra Tours
11:4512:15Bare Tours
11:5512:11Kosmet tours
12:0012:30Besi
12:0012:30Besi
12:1512:45Qëndrimi Tours
12:3013:00Aurela Tours
12:4013:20Hajra Tours
12:4513:12Kavim Raška
12:4513:15Arena Travel
13:0013:10Arsa prevoz
13:0013:30Qëndrimi Tours
13:1513:45Shkëndija
13:2514:00Union
13:3014:00Blendi Reisen
13:3513:50Kosmet tours
13:4514:15Labinoti
13:5514:30Labinoti
14:0014:30Qendresa
14:1014:50Hajra Tours
14:1514:36Qendresa
14:3015:00Union
14:4514:55Arsa prevoz
14:4515:15Ariani
15:1015:45Hajra Tours
15:3015:40Trend-G
15:3016:00Sion Travel
15:3016:00Nexhi Tours
15:4516:15Qendresa
16:0016:30Ariani
16:1516:45Besi
16:2016:30Sandgjaktrans
16:2516:52Kavim Raška
16:3017:00Labinoti
16:4517:15Qëndrimi Tours
17:0017:10Arsa prevoz
17:0017:30Arena Travel
17:1017:45Hajra Tours
17:1517:36Bleri Commerce
17:2518:00Shkëndija
17:3018:00Qëndrimi Tours
17:4518:15Shkëndija
17:5318:05Sandgjaktrans
18:0018:30Qëndrimi Tours
18:1518:45Qëndrimi Tours
18:3019:00Union
18:3518:45Sandgjaktrans
18:4019:20Hajra Tours
18:4519:15Qendresa
19:1519:36Qendresa

ShtetiKosovë
QytetiMitrovicë
RajoniQendër
Rruga Nr.Mbretresha Teutë
Hënë
I panjohur
Martë
I panjohur
Mërkurë
I panjohur
Enjte
I panjohur
Premte
I panjohur
Shtunë
I panjohur
Diel
I panjohur

Nëse Vëreni ndonjë gabim në këtë Linjë ju lutem shtypni buttonin Raporto Linjën.

SKU: 1001 Category: